Doorgaan naar inhoud
Wat zegt de arbowet over een beeldschermbril?

Wat zegt de arbowet over een beeldschermbril?

In de Arbowet vind je regels over gezond en veilig werken. Regels waar werkgevers zich aan moeten houden. Ook over de beeldschermbril heeft de Arbo regels opgesteld. We vertellen je er graag meer over.

Is een beeldschermbril fiscaal aftrekbaar? Je leest het in deze blog.

Het Arbobesluit zegt het volgende als het gaat om mogelijke risico’s rondom computerwerk:

  • Na twee uur heeft een werknemer recht op pauze of andere werkzaamheden dan computerwerkzaamheden.
  • Voorafgaand aan het aangaan van computerwerk of bij het ontstaan van oogklachten als gevolg van computerwerk mag een werknemer (preventief) oogonderzoek laten doen.
  • De werkgever is verplicht om de mogelijke gevaren van computerwerk voor de lichamelijke belasting en het gezichtsvermogen en bovenstaande regels vast te leggen in zijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moet hij hierin aangeven welke maatregelen hij neemt om oogklachten en andere gezondheidsklachten die het gevolg (kunnen) zijn van computerwerk te voorkomen of verlichten. Ook een eventuele computerbril vergoeding moet hierin volgens de Arbo aan bod komen.

Wat zegt de arbowet over een beeldschermbril?

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staan voor werknemers die computerwerk doen de volgende rechten opgesomd:
Een werknemer die computerwerk gaat verrichten, mag voorafgaand aan dit werk een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten doen dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen.

De Arbowet zegt over een beeldschermbril dat de aanschafkosten hiervan door de werkgever vergoed moeten worden.

Dit onderzoek mag hij opnieuw ondergaan als er zich gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het computerwerk.
Indien nodig mag de werknemer nog aanvullend oftalmologisch onderzoek/medisch oogonderzoek laten doen.

Als uit de resultaten van (één van beide) onderzoeken blijkt dat speciale oogcorrectiemiddelen nodig zijn, moet de werkgever deze ter beschikking stellen. Zeker wanneer gewone oogcorrectiemiddelen niet gebruikt kunnen worden.
Een computerbril moet volgens de Arbo in de volgende gevallen vergoed worden door de werkgever:

  • Aan werknemers die een leesbril nodig hebben en computerwerk doen.
  • Aan werknemers die een computerbril nodig hebben en gemiddeld meer dan twee uur per dag achter de computer zitten.

Seeh weet alles over een computerbril vergoeding en de arbowetgeving

Bij Seeh ben je aan het juiste adres als je meer wil weten over de Arbowet, een computerbril en de vergoeding volgens de Arbo. Wij helpen je dan ook graag met al je vragen en het regelen van de benodigde beeldschermbrillen. Daar zijn we tenslotte voor.

Vorig artikel Verschil tussen een beeldschermbril, leesbril en gewone bril
Volgend artikel Vergoeding beeldschermbril op sterkte door werkgever 2022
-->