Doorgaan naar inhoud
Beeldschermbril vergoeding

Vergoeding beeldschermbril op sterkte door werkgever

Er is veel vraag naar informatie over de vergoeding van beeldschermbrillen. De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Beeldschermbrillen zijn uitermate geschikt voor beeldschermwerk. De glazen zijn op een speciale manier geslepen, waardoor je altijd scherp ziet op het scherm. Zelfs de papieren op het bureau kun je moeiteloos lezen. Maar welke regels zijn er verbonden aan de vergoeding voor een beeldschermbril?

Beeldschermbril vergoeding door werkgever

Beeldschermwerk is in veel beroepsgroepen niet meer weg te denken en ook niet te vermijden. Dat kan allerlei vervelende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals pijn aan de armen, nek en schouders of oogklachten. Omdat de oogleden nauwelijks knipperen bij intensief beeldschermwerk, wordt de oogbol te droog en kan er oogvermoeidheid optreden. Het is voor de werkgever van belang tijdig te schakelen en in te grijpen wanneer er oogklachten ontstaan, en de regeling voor de vergoeding van een beeldschermbril vast te leggen. Dit om verergering van de klachten of het ontstaan van de klachten te voorkomen. Want dat willen we voor zijn, toch?

Beeldschermbril vergoeding werkgever

Arbowet over beeldschermbril op sterkte

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ook beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Om werknemers te beschermen zijn er een aantal regels opgesteld: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht de kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben én beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een beeldschermbril vergoed door hun werkgever.

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Is een beeldschermbril een Arbovoorziening?

Beeldschermbrillen zijn Arbovoorzieningen volgens artikel handboek loonheffingen 2021 uitgave maart 2021 artikel 22.1.9.

Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), indien deze beschikbaar worden gesteld op basis van het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet. De belastingdienst geeft in het handboek loonheffing 2021 (uitgave maart 2021) een uitgebreide uitleg over gerichte vrijstellingen voor Arbovoorzieningen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De voorwaarden voor gerichte vrijstellingen Arbovoorzieningen:

  •  De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit het   arbeidsomstandighedenbeleid dat je voert op grond van de   arbeidsomstandighedenwet
  •  De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de   (thuis)werkplek geheel of gedeeltelijk
  •  Je brengt geen kosten ten laste van de werknemer (eigen bijdrage)

De volledige tekst kun je terug vinden in het handboek loonheffingen 2021 uitgave maart 2021 artikel 22.1.9. op de site van de belastingdienst (wijzigingen voorbehouden).

Het is altijd raadzaam over de beeldschermbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om in jouw concrete situatie na te gaan of de beeldschermbril onbelast vergoed mag worden en of de beeldschermbril vergoeding voor jouw werkgever aftrekbaar is.

Beeldschermbril op sterkte bestellen

We hopen dat je meer te weten bent gekomen over de vergoeding van een beeldschermbril. Wil je direct een beeldschermbril bestellen via Seeh? Dat is geen probleem en ontzettend makkelijk. Dankzij ons online bestel- en beheerplatform maken we het makkelijk om een beeldschermbril op sterkte te bestellen. Je stelt hierbij zelf je eigen pakket/regeling samen, afgestemd op jouw budget en de behoefte van je medewerker. Je betaalt wat je bestelt en je hebt nooit extra onverwachte kosten achteraf. Heb je nog een vraag over de vergoeding van een beeldschermbril of computerbril op sterkte? Geen probleem, ook daarbij kunnen we je helpen.

Vorig artikel Wat zegt de arbowet over een beeldschermbril?
Volgend artikel Vergoed mijn werkgever een beeldschermbril?
-->